Groen licht voor restauratie Witte Molen in Oudenburg

Op 18 juni 2021, over deze onderwerpen: Toerisme
210617_oudenburg_relance_wittemolen

Groen licht voor restauratie Witte Molen in Oudenburg

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de restauratie van de Witte Molen in Oudenburg. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 129.922,68 euro toe. Deze middelen komen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, waarmee de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro investeert om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. “De Witte Molen in Roksem (Oudenburg) krijgt een bouwkundige restauratie”, aldus minister Matthias Diependaele. “Onroerend erfgoed vertelt vaak een lokaal verhaal en geeft mee vorm aan onze Vlaamse identiteit. Zo ook de Witte Molen, een bergmolen gebouwd op een kunstmatige heuvel, zodat de molen meer wind zou vangen. Dankzij middelen uit het relanceplan kunnen de eigenaars van monumenten een ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren. Dit dossier heeft een directe impact op de werkgelegenheid voor kleinere en middelgrote bedrijven. De relancemiddelen die zo ingezet worden, zorgen ervoor dat de erfgoedsector aan de slag blijft.”

De Witte Molen in Roksem wordt bouwkundig gerestaureerd. Het metselwerk van de molenromp en de oliekelder worden gereinigd, hersteld en geschilderd. Ook de eiken schalies molenkap wordt hersteld en het houten buitenschrijnwerk krijgt een onderhoudsbeurt. De molen wordt maximaal toegankelijk zodat iedereen de geheimen van het malen kan leren kennen.

 

Vlaamse Veerkracht

Vlaanderen zal de komende jaren met het relanceplan Vlaamse Veerkracht 4,3 miljard euro investeren om ons economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. Onroerend erfgoed moet haar steentje hiertoe bijdragen.

Minister Diependaele: “Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken als toeristisch uithangbord levert deze investering op termijn ook een economische meerwaarde op. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, te ondernemen, te bezoeken en te genieten.”

 

Foto’s en meer informatie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/45672

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is