Speerpunten N-VA Oudenburg 2018

Wat wil N-VA Oudenburg?

-Een veilige gemeente
-met een transparant en kwalitatief gemeentebestuur
-waar inwoners, verenigingen en ondernemers alle kansen krijgen
-om samen te groeien naar een bruisende kleurrijke stad.

N-VA kiest voor een veilig, Vlaams, modern en slim Oudenburg!


1. Veilig in het verkeer.
De voetpaden in onze stad zijn al te vaak in zeer slechte staat. De N-VA wil goede voetpaden. Fietspaden zijn er gewoon te weinig. Ook dat moet veranderen. De fietser verdient een veilige plaats op de weg. En wegenwerken moeten voor de N-VA nauwgezet worden opgevolgd en binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd en afgewerkt.


2. Een kwaliteitsdienst voor onze stad.
Met de oprichting van een Oudenburgse kwaliteitsdienst wil de N-VA alle inwoners een hoogstaande dienstverlening bieden. Een kwaliteitscoördinator stelt de organisatie van de stadsdiensten op punt, brengt verbeteringen aan en vraagt op regelmatige basis ook terugkoppeling aan de inwoners en aan de medewerkers van onze stadsadministratie. De N-VA wil zo, bijvoorbeeld, de communicatie van evenementen en wegenwerken verbeteren, de planning voor onderhoud van het openbaar groen optimaliseren en ook de participatie van burgers aan het beleid versterken. De uitbouw van een kwaliteitsdienst is misschien geen sexy onderwerp; maar het is wel cruciaal voor de uitbouw van een modern Oudenburg.


3. Slimme investeringen.
Oudenburg moet investeren in wat de burger ook effectief vraagt. Een bushokje van meer dan 250.000 euro of een boom van 60.000 euro zijn helemaal niet nodig. Vernieuwde en verlaagde voetpaden, een propere en verkeersveilige stad, het stimuleren van ondernemerschap in onze stad, … Dàt willen onze inwoners. De komende jaren staan een aantal zeer belangrijke projecten op het programma. Denken we maar aan de Abdijhoeve, of de herbestemming van de kerk van Roksem. N-VA Oudenburg wil deze projecten in open overleg met de inwoners tot een goed einde brengen!

Nieuws over dit onderwerp

Toekomstplannen Abdijhoeve Oudenburg

https://m.hln.be/regio/oudenburg/stadsbestuur-presenteert-concrete-toekomstplannen-van-abdijhoeve-raadszaal-horeca-en-service-flats~ac342c52/ https://www.focus-wtv.be/nieuws/oudenburg-investeert-1 …