Vrijwilligerswerking en gemeenschapsvorming

Het uitbouwen van de gemeenschap is voor N-VA van cruciaal belang. De samenhorigheid kunnen we afleiden uit de zorg die de leden van de gemeenschap voor elkaar dragen.
N-VA Oudenburg stelt voor om:

  • nieuwkomers sneller te integreren in de gemeenschap door hen een degelijk onthaal en opvang aan te bieden
  • activiteiten te ondersteunen en te promoten die de gemeenschapsvorming bevorderen
  • een online database op te richten met vrijwilligers waar inwoners van Groot Oudenburg tijdelijk of permanent beroep kunnen op doen
  • constructief samen te werken met Steunpunt Vrijwilligerswerking
  • de wekelijkse markt verder uit te bouwen als belangrijk sociaal en gemeenschapsbevorderend moment