Gezin

Het gezin is de hoeksteen van onze gemeenschap. Voor N-VA is investeren in gezinnen nodig om de gemeenschap verder uit bouwen.
N-VA Oudenburg stelt voor om:

  • inspanningen op te drijven die het aantrekkelijk maken om in Groot Oudenburg te komen wonen
  • te onderzoeken hoe er betaalbare woningen kunnen aangeboden worden om nieuwe jonge gezinnen aan te trekken
  • het aanbod kinderopvang te vergroten
  • privé opvang aan te moedigen
  • kinderopvang te voorzien in vakantieperiodes om de combinatie werk en gezin nog beter mogelijk te maken
  • een loket kinderopvang te organiseren (infopunt met overzicht beschikbaarheid)
  • de succesvolle sportkampen, speelpleinwerking en tienerwerking vanaf 3 jaar verder op dezelfde wijze te organiseren
  • opvoeding ondersteunende initiatieven te ondersteunen en nog meer te stimuleren. We denken hierbij aan opvoedingswinkels of aanspreekpunten voor opvoeden waar ouders voor advies terecht kunnen
  • de gezinstoets in Groot Oudenburg als beleidsinstrument in te voeren om de impact van beslissingen op de gezinnen te evalueren alvorens deze door te voeren