Financiën & Begroting

De gemeentebelastingen in Oudenburg situeren zich momenteel bij de hoogste uit de regio. Uit het onderzoek gevoerd door Het Laatste Nieuws en becommentarieerd door Professor Mathijs scoort Oudenburg momenteel 4 op 10 qua financieel beleid. Er rust een schuld van €2000 op elke inwoner van Oudenburg. Verder blijkt dat Oudenburg beduidend meer personeelsleden tewerkstelt in vergelijking met gelijkaardige steden en gemeenten.
N-VA oudenburg vraagt zich af wat er hier kan aan gedaan worden.
N-VA Oudenburg stelt voor om:

  • een degelijke analyse van de gemeente uitgaven uit te voeren en te onderzoeken waar er kan gesnoeid worden en wat de eventuele gevolgen hiervan kunnen zijn
  • grote projecten die geen meerwaarde betekenen voor Oudenburg te vermijden
  • een grondig onderzoek van het financieel beleid uit te voeren en alle uitgaven met openheid naar de bevolking te presenteren.
  • het wonen in Groot Oudenburg voor jonge gezinnen financieel aantrekkelijk te maken
  • bevolking aangroei aan te moedigen om de kostenlast in de gemeente te laten dalen
  • te vermijden dat er op essentiële zaken wordt bespaard
  • grote projecten (die niet door de overheid kunnen gesubsidieerd worden) te financieren in samenwerking met de privé
  • besparingen door te voeren door schaalvergroting (intergemeentelijke en regionale samenwerking)
  • een rationeel en efficiënt personeelsbeleid te voeren