Jeugdbeleid

Investeren in de jeugd is een investering in de toekomst. De nodige initiatieven zijn nodig om de jeugd van Groot Oudenburg te laten groeien tot verantwoorde deelnemers aan het gemeenschaps- en politieke leven.
N-VA Oudenburg stelt voor om:

  • toegang te verlenen aan politieke jongerenverenigingen tot de jeugdraad
  • de jeugdraad te ondersteunen bij de organisatie en coördinatie van hun activiteiten en hen te betrekken bij beleidsbeslissingen
  • bij activiteiten door de jeugd georganiseerd, de formaliteiten tot een minimum te beperken
  • verbroederingactiviteiten te organiseren (inter)nationaal op maat van de jeugd
  • positieve contacten te stimuleren tussen politie en de jongeren die zich op bepaalde plaatsen concentreren en daar de nodige overlast bezorgen voor de omwoners
  • allochtone jongeren te betrekken in de jeugdverenigingen om de integratie in de gemeenschap te bevorderen
  • de Roefeldag bij de lokale middenstand opnieuw te organiseren
  • het vervoer van kampmateriaal van erkende jeugdverenigingen door het gemeentebestuur gratis aan te bieden

Nieuws over dit onderwerp