Seniorenbeleid

Ook in Groot Oudenburg zal de vergrijzing op termijn leiden tot een toename van de zorgvraag en zullen (privé) initiatieven nodig zijn om de senioren op een waardige manier binnen onze gemeenschap op te vangen. Het nieuwe woonzorgcentrum zal zelfs na de uitbreiding van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de huidige situatie qua capaciteit vrij snel ontoereikend zijn.
N-VA Oudenburg stelt voor om:

  • inspanningen te leveren om senioren langer in hun vertrouwde milieu op te vangen
  • de bestaande kleine woonidentiteiten voor bejaarden te ondersteunen en uit te breiden. Met behulp van privé georganiseerde professionele omkadering (thuiszorgdiensten, thuisverpleging, …) kunnen senioren zelfstandig blijven wonen en is er geen nood aan personeelsuitbreiding binnen de OCMW. De Vlaamse Overheid subsidieert dergelijke creatieve oplossingen in het kader van Protocol 3 van het Woonzorg decreet. Het neemt de druk weg op de bedden van het eigenlijk woonzorgcentrum.
  • senioren de kans te bieden om zich zinvol als vrijwilligers voor de gemeenschap in te zetten om hun eigenwaarde op die manier te stimuleren
  • de toegankelijkheid voor minder mobiele senioren (rolstoelgebruikers, gebruikers van een rollator,..) op de publieke plaatsen te vergemakkelijken
  • de gezelschapsdienst te ondersteunen
  • een uitgebalanceerd senioren (totaal) beleid in te voeren