Veiligheid

Criminaliteit:
Besparingen die de veiligheid op de één of andere manier in gedrang kunnen brengen, zullen nooit op de steun van N-VA Oudenburg kunnen rekenen.
N-VA Oudenburg stelt voor om:

 • openbare terreinen, straten en parkeerplaatsen beter te verlichten om potentiële criminelen te ontmoedigen
 • te onderzoeken of politiepermanentie in Oudenburg kan uitgebreid worden met meer blauw op straat
 • de buurtinformatienetwerken (BIN’s) nog meer te promoten en te ondersteunen

Veiligheid bij grote infrastructurele werken:
N-VA Oudenburg meent dat een degelijke voorbereiding van de infrastructurele werken de veiligheid van de inwoners kan verhogen.
N-VA Oudenburg stelt voor om:

 • een veiligheidsplan (stratenplan) voor de hulpdiensten te verzekeren bij openbare werken, zodat de veiligheid van de inwoners niet in gevaar komt
 • de veiligheid van de burgers te verzekeren bij grote infrastructurele werkzaamheden

Verkeersveiligheid:
In Groot Oudenburg moet iedereen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen en moet er bijzondere aandacht geschonken worden aan de zwakke weggebruikers.
N-VA Oudenburg stelt voor om:

 • te investeren in veilig en goed onderhouden voet- en fietspaden
 • eenvoudige en veilige snelheidsremmers te realiseren in straten die uitnodigen om zeer snel te rijden
 • te investeren in enkele maatregelen die de snelheid in onze stad zou kunnen beperken
 • geregeld politietoezicht aan de scholen te verzekeren
 • zone 30 uit te breiden tot alle dorpskernen

Veilig spelen:
Veilig spelen is een fundamenteel recht voor kinderen
N-VA Oudenburg stelt voor om:

 • veilige en zichtbare speelpleinen te creëren, die in afgeschermde zones liggen en niet langs waterwegen of langs drukke straten of verkeersaders

Dringende (medische) hulpverlening:
Goed georganiseerde dringende medische hulpverlening en/ of goed opgeleide burgers kunnen levens redden.
N-VA Oudenburg stelt voor om:

 • opleidingen (dringende hulpverlening) te organiseren in samenwerking met de zorgprofessionals van Groot Oudenburg met toekennen van beloning voor de geslaagden
 • op cruciale plaatsen waar veel mensen samenkomen de nodige materiële ondersteuning zoals semi automatische elektrische defibrilatoren (SAED) te voorzien
 • een veiligheidscoördinator aan te duiden die de opdracht krijgt om samen met de hulpdiensten de nodige veiligheidsplannen voor te bereiden om de vele evenementen die in Groot Oudenburg worden georganiseerd in alle veiligheid te laten verlopen